Programy

Spotkania modlitewne

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19–20).

Spotkanie modlitewne to szczególne spotkanie z Bogiem. To nabożeństwo, na którym obecny jest Pan Bóg. Podczas spotkania Duch Święty jednoczy nas w modlitwie do Boga, tworząc wyjątkową społeczność, o której pisał apostoł Paweł w 2 Liście do Koryntian 13,13: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”.

W tygodniu pełnym zajęć, pracy i natłoku spraw dobrze jest wspólnie wyciszyć się u stóp Zbawiciela. Rutyna dnia codziennego sprawia, że często zapominamy o tym, co w życiu najważniejsze. A przecież Stwórca – nasz wierny Przyjaciel i miłujący Ojciec – zaprasza nas codziennie do kontaktu z sobą! Pragnie byśmy przychodzili do Niego z naszymi problemami, słabościami – tym wszystkim co nas przygniata, i włożyli je na Jego barki. Pragnie także uczestniczyć w naszych sukcesach, gdy wszystko w naszym życiu układa się pomyślnie.

Modlitwa jest oddechem duszy. Jeżeli nie pozwalamy jej „oddychać”, świat żyjący w nieustannym pośpiechu i zdążający donikąd sprawi, że po prostu się „udusimy”. Książka „Droga do Chrystusa” odkrywa głębsze znaczenie modlitwy, przedstawiając ją jako coś więcej niż środek komunikacji z Bogiem:

Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem jak przed przyjacielem. Nie czynimy tego po to, aby Bóg poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, lecz podnosi nas do Niego

Jeśli pragniesz razem z nami otworzyć serce przed Bogiem i „podnieść się” do niebios, tuż przed Jego tron – przyjdź na spotkanie modlitewne, które odbywa się:

w każdy poniedziałek o godz. 19:00,
ul. Kadłubka 18b, Szczecin

Jeżeli nie możesz, nie chcesz przyjść, lub z jakiegoś powodu obawiasz się takich spotkań – napisz do nas. Gwarantujemy anonimowość i pełne wsparcie modlitewne we wskazanej przez Ciebie intencji!