Programy

Religia

„Wiem, że Jezus kocha mnie, gdyż tą myślą Biblia tchnie. On jest silny, słaby ja to też zawsze o mnie dba…”

Chcesz, aby twoje dziecko radośnie myślało o Bogu? Pokaż mu Jezusa, jako najlepszego przyjaciela. Zapraszamy na lekcje religii dla dzieci i młodzieży. Katechezy odbywają się wyłącznie w oparciu o Biblię, gdyż  to ona jest jedynym źródłem poznania Boga.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
plac Mariacki 4, Szczecin

poniedziałek, godz. 17.00 – 18.35

 

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych:

  • klasy 0 – III
  • klasy IV-VIII
  • klasy gimnazjum i liceum

Zajęcia są prowadzone przez osoby z przygotowaniem katechetyczno – pedagogicznym, a nasz punkt jest zarejestrowany w Oświacie. Zajęcia religii kończą się oficjalnym świadectwem szkolnym, na podstawie którego szkoła, do której uczęszcza dziecko, ma obowiązek wpisać ocenę z religii do świadectwa końcowego. W takim wypadku dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia religii lub etyki w swojej szkole.

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz na kontakt@szczecin.adwentysci.org albo zadzwoń do kierownika punktu katechetycznego – Wioletty Sobocińskiej, tel. 609 240 255

Wszystkie dzieci są mile widziane – niezależnie od wyznawanej religii.