Programy

Klub Miłośników Biblii

Miłośnik to osoba zamiłowana w czymś, mająca w czymś upodobanie, hobbysta. Jeśli to pojęcie odnosi się do ciebie, a obiektem twojego zamiłowania jest Biblia – dołącz do nas!

Spotkania Klubu Miłośników Biblii to spotkania ludzi, którzy naprawdę Biblię kochają, cenią jako źródło poznania Boga, jako księgę pełną życiowej mądrości i źródło cennych wskazówek, pouczeń, zachęty oraz inspiracji. Ci ludzie wysławiają mądrość słowa Bożego i Jego prawa niczym starotestamentowi psalmiści:

„Dlatego kocham przykazania twoje
bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.
Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje,
nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.
Cudowne są świadectwa twoje,
dlatego strzeże ich dusza moja.
Wykład słów twoich oświeca,
daje rozum prostaczkom.”

(Ps 119,127-130 BW)

Siła, piękno i tajemniczość to jest to, co znajdujemy w Biblii. Trud poszukiwań i radość z odkrywania to jest to, co jest treścią przygody. Pragniemy w naszym Klubie Miłośników Biblii razem przeżywać tą przygodę, razem zagłębiać się w Biblię i razem odkrywać jej piękno.

Spotkania w sezonie zimowym odbyły się w terminach:

  • 04.02.2018 16:00 „Nie tylko dla wtajemniczonych, czyli jak badać Pismo Święte
  •  04.03.2018 16:00 „Autorytet Biblii, czyli Biblia mówi
  •  08.04.2018 18:00 „Perły Króla Salomona
  •  12.05.2018 18:00 „Oko za oko ząb za ząb czy miłość do nieprzyjaciół?

Biuletyny ze spotkań Klubu można pobrać poniżej:

Zapraszamy również na fanpage Klubu na Facebooku gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o planowanych spotkaniach Klubu.

Dlaczego Klub Miłośników Biblii?

Inspiracją do zorganizowania takich spotkań była Wystawa Biblii „Od Pergamonu do e-Biblii”, która odbyła się w dniach 21.10–5.11.2017 r. w Klubie Delta w Szczecinie. Jako organizatorzy wystawy, widząc zainteresowanie odwiedzających i ich zafascynowanie Biblią, zapragnęliśmy dalszych spotkań, które umożliwiłyby głębsze poznawanie Biblii. Stąd też pomysł na cykliczne spotkania w Klubie Miłośników Biblii. Spotkania te odbywają się przy Pl. Mariackim 4 w Szczecinie.