Programy

Harcerze

Czuwaj! Marana Tha!


Przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Szczecinie działa drużyna harcersko-zuchowa „Gryfici” Szczecin, wchodząca w szeregi Związku Harcerstwa Adwentystycznego (ZHA). W skład drużyny wchodzą adventurer (zuchy 4-9 r.ż) i pathfinder (harcerze 10-15 r.ż). Drużyna funkcjonuje od jesieni 2010 r. Z każdym rokiem liczba osób w naszej grupie powiększa się. W drużynie mamy nie tylko osoby ze Szczecina, ale i z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Nasz kalendarz harcerski jest wypełniony biwakami, obozami, zjazdami ogólnopolskimi, czy wspólnymi zbiórkami z innymi drużynami. Bierzemy także czynny udział w przygotowaniach i prowadzeniu nabożeństw oraz różnych akcji zborowych jak i tych poza zborem.

Czym się zajmujemy?
 • Każda drużyna ZHA, w tym „Gryfici” Szczecin, działa według starej harcerskiej metody opierającej się na pracy w małych grupach w otoczeniu przyrody, jednocześnie dbając o rozwój każdego harcerza z osobna poprzez zdobywanie stopni w systemie rocznym i sprawności według zainteresowań harcerza. [źródło www.zha.org.pl]
 • „Gryfici” działają według wcześniej ustalonego planu na dany rok (do pobrania na dole strony), co sprawia, że działania drużyny są zaplanowane i dobrze zorganizowane. Zajęcia są płatne – każdy członek ZHA wnosi roczną opłatę w wysokości 25 zł na rzecz związku (2 zł miesięcznie), oraz miesięczną składkę w drużynie na zakup potrzebnych materiałów w wysokości 3 zł. Harcerz ponosi także dodatkową opłatę za zakup munduru harcerskiego, organizowanych przez drużynę wyjazdów i płatnych wejściówek do obiektów nimi objętych.
 • Nad dziećmi w trakcie zajęć prowadzonych przez drużynę czuwa wykwalifikowana kadra, która przeszła kurs prowadzenia zajęć (dorośli). Drużynowym „Gryfitów” jest druhna Aleksandra Stasiak
Jaka jest struktura organizacyjna „Gryfitów”?
Gdzie i jak często się spotykamy?
 • pl. Mariacki 4, Szczecin; inne wyznaczone miejsce
 • Zbiórki odbywają się co dwa tygodnie, głównie w soboty, czasem też w niedziele
Jak zostać Pathfinderem w drużynie „Gryfici”?
 • Skontaktuj się z naszym drużynowym: +48 887-836-691, stasiak92@op.pl
 • Jeżeli nie masz jeszcze ukończonego 16 r.ż. uzyskaj pisemną zgodę od rodziców
 • Dokonaj przyrzeczenia Pathfinder i przestrzegaj prawa Pathfinder
 • Po złożeniu przyrzeczenia otrzymasz chustę drużyny „Gryfici” i zostaniesz oficjalnie do niej przyłączony
Prawo Pathfinder’s i przyrzeczenie
PRAWO PATHFINDER’S

 

 1. Będę rozpoczynał dzień nabożeństwem.
 2. Będę wypełniał swoje obowiązki starannie i sumiennie.
 3. Będę dbał o swoje zdrowie.
 4. Będę dbał o czystość sumienia.
 5. Będę uprzejmy i posłuszny.
 6. Będę godnie zachowywał się w świątyni.
 7. Będę miał pieśń w swoim sercu.
 8. Będę wypełniał wolę Bożą.
PRZYRZECZENIE

 

Przez łaskę Bożą, będę czysty, uprzejmy i prawy.
Będę zachowywał Prawo Pathfinder’s.
Będę sługą Boga i przyjacielem człowieka.

Jaki jest hymn Pathfinder?

Jesteśmy uczniami Jezusa

Swe życie oddajmy mu,

Wierni w prawdzie, w marszu wciąż

i w czystości Bożych słów.

Niech dowie się dziś cały świat,

Że Jezus wciąż kocha nas.

Król Jezus, Zbawiciel idzie już

po Ciebie i mnie.

 

Nuty i podkład można pobrać ze strony www.zha.org.pl/media_category/dokumenty-harcerskie/

Jakie są stopnie i sprawności Pathfinder zdobywane przez harcerzy?
 • Istnieje 7 stopni osiąganych przez harcerzy w systemie rocznym: Ochotnik, Przyjaciel, Towarzysz, Odkrywca, Zdobywca, Wędrowiec, Przewodnik
 • Harcerze zdobywają sprawności w zależności od ich kategorii, wymienionych na stronie internetowej www.zha.org.pl/sprawnosci-pathfinder/
 • Po zdobyciu sprawności harcerz otrzymuje naszywkę oznaczającą zdobytą przez niego sprawność i umieszcza ją na szarfie, która stanowi część jego munduru
Jakie są cele i filozofia ZHA?
 • połączenie sił i zaangażowania rodziców oraz członków zboru poprzez wspólne działania z drużyną i jej członkami. W takim miejscu zanikają przepaści pomiędzy pokoleniami, gdy młodzi i starsi wielbią Boga, pracują oraz bawią się wspólnie – zdobywając razem doświadczenia;
 • dzielenie się Bożą miłością i ewangelią z innymi;
 • zachęta harcerzy do odkrywania swojego unikalnego potencjału, zdobywania określonych umiejętności, rozwijania hobby i dbałości i sprawność fizyczną. Dostarczamy młodzieży warunków do holistycznego rozwoju i wspieramy ich w nim.
 • Kierujemy się w naszej pracy z dziećmi i młodzieżą słowami mędrca Salomona: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.” (Przyp 22,6.).