Wola Boża - jak ją rozpoznać w swoim życiu?

Rozpoznawanie woli Boga jest szalenie ważne. Jeszcze w szkole czytaliśmy słowa Rejenta w "Zemście" Aleksandra Fredry - "Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba". Ale skąd mamy wiedzieć, czy coś jest wolą Bożą, czy nie?

 

Na początek postawmy sobie pytanie: "Czy ja naprawdę tę wolę chcę wypełnić?" Pismo Święte zawiera mnóstwo przykładów ludzi, którzy chociaż chcieli być wierni Bogu to najlepiej gdyby ta wierność opierała się na tym, że Bóg zrobi to, co oni chcą a nie to, co On chce. I to nigdy nie wychodziło im na dobre. Jednak za wzór powinniśmy przyjąć Jezusa, który gdy modlił się w ogrodzie Getsemane mówił do Boga tak: Łuk 22:42 bw "Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie."

Jeżeli ten początek mamy za sobą i jesteśmy przekonani, że chcemy iść drogą Bożą, warto zastosować następujące punkty (im więcej się zgadza, tym bardziej możemy być pewni, że taka jest wola Boża w naszym życiu):

 1. Podążaj za Słowem Bożym i podstawowymi obowiązkami.
  Nie bez powodu w Psalmie 119 czytamy: "Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.".Pan Bóg objawił nam swoją wolę w swoim słowie. A ponieważ Bóg się nie zmienia, to również jego słowo nie traci ważności. Najważniejszą wolą Boga w naszym życiu jest to, żebyśmy przestrzegali jego prawa, które są zawarte w Jego księdze. Spotkałem kiedyś człowieka, który pytał Boga, czy może związać się z żonatą kobietą, bo jej mąż nie jest dla niej tak dobry, jak on by był. I był zdziwiony, że nie dostał żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie było odpowiedzi? Bo Bóg już trzy tysiące lat wcześniej udzielił odpowiedzi na to pytanie i jasno napisał w swoim słowie, że związek małżeński jest święty i nie wolno się wiązać z mężatkami.

 2. Módl się.
  Pismo Święte mówi: 1J 5:14 bw "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas". Modlitwa to taka prosta rzecz. Powinna być oczywista w życiu każdego chrześcijanina. Podobnie jak nie wyobrażam sobie dobrego małżeństwa bez wspólnych rozmów, tak samo nie wyobrażam sobie udanego życia chrześcijańskiego bez modlitwy. Bóg jest pełnym miłości ojcem, a skoro tak, to jemu również zależy na tym, żebyśmy z nim rozmawiali i go poznawali. Nie wierzę, że Bóg nie pokazałby swojej woli komuś, kto go o to szczerze poprosi.

 3. Słuchaj głosu Ducha Świętego.
  Pismo Święte mówi: Iz 30:21 bw "A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!". Szczery chrześcijanin, który nie odwraca się od Bożych praw i utrzymuje kontakt z Bogiem poprzez modlitwę i studium Słowa Bożego, zawsze może liczyć na Ducha Świętego, który we właściwym momencie powie jak należy postępować. Jest to taki cichy głos, cicha myśl, która pojawia się w naszej głowie i mówi co należy zrobić. Warto słuchać tego głosu, chociaż jedynie wtedy, gdy nie jest on sprzeczny z Pismem Świętym oraz innymi rzeczami, o których będziemy czytać za chwilę.

 4. Zapytaj się o radę innych chrześcijan.
  Pismo Święte mówi: Przyp 11:14 bw "Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo". Bóg ustanowił dla nas społeczność wiernych ludzi, którzy są mądrzy i na których również Duch Święty może działać. Zawsze warto z tego korzystać.

 5. Spytaj jakie jest pragnienie Twojego serca.
  Pismo Święte mówi: Ps 37:4 bw "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!". Oczywiście jest warunek - mam rozkoszować się Panem. Bóg często powołuje nas do pewnych zadań poprzez to, że wpisuje w nasze serce pragnienie robienia czegoś. Wielokrotnie ludzie przychodzili do mnie poradzić się o wolę Bożą w ich życiu. Za każdym razem moje pierwsze pytanie brzmiało: "A jak czujesz?", albo "Czy jest coś co naprawdę chciałbyś/chciałabyś robić dla Boga?" Jest rzeczą niezwykle rzadką, żeby Bóg powoływał nas do rzeczy, których się boimy albo naprawdę nie chcemy robić - przy założeniu, że jesteśmy wierni Bogu.

 6. Obserwuj co się dzieje.
  Pismo Święte opisuje historię pewnej moabitki - Rut. Jako wdowa przybyła ona do Izraela ze swoją teściową Noemi. Rut, aby mieć co jeść chodziła zbierać zboże na pola do różnych osób, ale było jedno pole, na którym szło jej szczególnie dobrze. Było to pole niejakiego Boaza. Kiedy Rut  opowiedziała o tym swojej teściowej, ta powiedziała jej, żeby już nie szła na żadne inne pole, ale na tym pozostała. Dzięki temu niedługo po tym Rut mogła poślubić Boaza, jak również zostać prababką samego Jezusa. Jeżeli pytasz się Boga o Jego wolę, zawsze patrz w czym Bóg już Ci błogosławi, i które drzwi przed Tobą otwiera, a które zamyka.

 7. Postępuj bezpiecznie.
  Pismo Święte mówi: Jk 1:14-15 bw "Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;  potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.". Co to znaczy, żeby postępować bezpiecznie? Chodzi o to, żeby niepotrzebnie nie wystawiać się na pokusy. Dla przykładu: jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, to nie powinien pytać się Boga, czy jest jego wolą, żeby poszedł na imprezę, gdzie wszyscy dookoła będą pili.

 8. Upewnij się jak to co chcesz zrobić wpłynie na innych.
  Pismo Święte mówi: 1Kor 10:32 bw "Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu,". Bóg nie chce, żebyśmy kogokolwiek gorszyli. Owszem - nie wszystkim nasz pomysł musi przypaść do gustu, ale jeżeli nasz plan wywołuje oburzenie, to jest to mało prawdopodobne, że jest to wolą Bożą.

 9. Zadaj sobie pytanie, czy to co chcę zrobić uwielbi Boga.
  Pismo Święte mówi: 1Kor 10:31 bw "A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą."

 10. Podejmij decyzję.
  Podobnie jak Salomon, gdy dowiedział się, że ma wybudować Bogu świątynię, usłyszał: "Zabierz się dzielnie do działania" (1Kron 28:10). Nie czekaj. Gdy wiesz co Bóg chce abyś robił, nie odwlekaj tego. Nigdy nie musimy się bać, że coś się uda lub nie. Jeżeli  coś jest wolą Bożą, to z całą pewnością Bóg zadba o to, żeby nam się udało ją pełnić.

Na koniec warto pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach:

 1. Bóg nie raz każe nam cierpliwie czekać zanim nam coś objawi. Dlatego warto mieć zaufanie, że skoro prosimy, to we właściwym czasie wszystkiego się dowiemy.
 2. Bóg nie raz ma dla nas więcej niż jedną drogę i pozwala nam decydować. Jeżeli ktoś zastanawia się jaką uczelnię wybrać i nie ma żadnej odpowiedzi - prawdopodobnie Bóg pozwala Tobie podjąć decyzję.

Autor artykułu: Tytus Gudzowski

Dodane przez: Ewcysia | Opublikowano: 2016-03-14 | Kategoria: Czytelnia

Wyświetleń: 740


Dodaj komentarz