TYDZIEŃ MODLITWY

Zapraszamy na niezwykły tydzień bliżej Boga!

 

Od 3 do 10 listopada 2012r. zapraszamy na
 
TYDZIEŃ MODLITWY
 
Spotkania będą prowadzone w małych grupach modlitewnych
w kilku miejscach w Szczecinie i jego okolicach.
Dokładne informacje na temat miejsca i godziny
codziennych spotkań można uzyskać u Starszego Zboru Ireneusza Wingrowicza pod numerem 504 082 243.
 
 
Już teraz przypominamy o tym niezwykłym tygodniu, abyśmy mogli się przygotować i wygospodarować trochę czasu dla Boga.
 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć lub też tylko obserwować. Spotkania w kameralnym gronie będą koncentrować się szczególnie na modlitwie oraz studiowaniu Biblii.
 
 
 
Zobacz poniżej list od pastora Pawła Lazara - przewodniczacego kościoła:
 
Drodzy Bracia i Siostry!
Pokoju Bożego życzę witając!
 
Tegoroczny Tydzień Modlitwy może się stać dla wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce szczególnym wydarzeniem i przeżyciem. Czas ten skłania nas do refleksji nad rolą modlitwy w naszym chrześcijańskim życiu. Modlitwa zawsze jest oddechem dla naszych dusz. Potrzebujemy jej jak powietrza. Skorzystajmy ze wspaniałej możliwości modlitwy podczas wspólnych spotkań w zborach i grupach domowych w tym tygodniu. Wspólne modlitwy nie tylko pomogą nam oddychać oddechem nieba, ale przyczynią się też do pogłębienia naszej wspólnoty w Bożym Kościele.
 
Wszystkie czytanki tegorocznego Tygodnia Modlitwy koncentrują się na jednym temacie - Odrodzenie i Słowo. Zagadnienie odrodzenia raz po raz powtarza się w Piśmie Świętym. Odrodzenie, czy ożywienie jest możliwe jedynie w odpowiedzi na modlitwę i studiowanie Bożego Słowa. Uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych, będziemy kierowani naukami Słowa Bożego i poddając się działaniu Ducha Świętego dostąpimy ożywienia w naszym duchowym życiu. Pamiętajmy, że powrót do prawdziwej pobożności jest naszą największą potrzebą.
 
Drodzy! Najwyższy czas, aby słowa apostoła Pawła stały się rzeczywistością:
 
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach" (Tyt. 2,11-14).
 
Drodzy Bracia i Siostry! Pozwólmy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu dokonać wielkich zmian w naszym osobistym i wspólnotowym życiu, podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy.
 
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi.
 
pastor Paweł Lazar
 
Warszawa, 23.10.2012r.

Autor artykułu: 3-10 listopada 2012r.

Dodane przez: Administrator | Opublikowano: 2012-11-03 | Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1715


Dodaj komentarz