Szczęście w nieszczęściu

Tak często zastanawiamy się, dlaczego Bóg dopuszcza do zaistnienia zła, grzechu, nieszczęścia nawet wśród ludzi wierzących i oddanych Bogu.

Po pierwsze musimy pamiętać, że wszystkie te wydarzenia kończą się szczęśliwie, bo jak czytamy w liście do Rzymian: „(…) Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani”. (Rzym. 8:28).

Po drugie Bóg z pewnością nie jest odpowiedzialny za to, że Adam Go nie usłuchał i większym zaufaniem obdarzył sprawcę zła, ale nawet, jeśli tego do końca nie rozumiemy, to nie narzekajmy, gdyż zgodnie z tym, co napisał Paweł, teraz w Chrystusie mamy o wiele więcej niż straciliśmy w Adamie. W 5 rozdziale listu do Rzymian, w wierszach 15 i 17 w odniesieniu do tego, czego dokonał dla nas Chrystus, Paweł używa takich zwrotów jak: "daleko obfitsza okazała się łaska", czy "o ileż bardziej". Używając tych zwrotów Paweł chce dać do zrozumienia, że w Chrystusie otrzymaliśmy o wiele więcej niż straciliśmy w Adamie.

Powiedzmy, że zgubiłem tysiąc złotych, i bardzo narzekałbym z tego powodu, ale ktoś z moich przyjaciół dowiedziałby się o tym, przyszedł do mnie i powiedział: "Słyszałem, że zgubiłeś tysiąc złotych, masz tu dziesięć tysięcy, żebyś się nie przejmował". Gdyby tak się stało, wówczas nie pozostałoby mi nic innego, jak tylko przestać narzekać i z radością powiedzieć: "Chwała Panu, że zgubiłem te tysiąc złotych!".

Według Hebr. 2:6-7, Bóg stworzył nas w Adamie jako obywateli 3 klasy we wszechświecie. Na pierwszym miejscu w hierarchii znajdował się Bóg, następnie aniołowie a potem my łącznie ze wszystkimi stworzonymi przez Boga istotami. Grzech jednak sprawił, że upadliśmy znacznie niżej i staliśmy się niewolnikami grzechu i śmierci. Ale Bóg w swojej bezkresnej miłości opracował dla nas tak cudowny plan zbawienia, że teraz w Chrystusie Bóg nieprawdopodobnie nas wywyższa, ustanawiając nas nawet ponad aniołami, ustanawiając nas "królewskim kapłaństwem" i dzieląc z nami swój tron! Czytamy o tym w liście do Rzymian 5:17 - "Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa”. Na innym miejscu mówi, że nawet aniołów sądzić będziemy (Rzym 8:28).

Dlaczego rodzaj ludzki zostanie tak bardzo wywyższony? Niewątpliwie będzie tak dlatego, że Jezus, czyli "Słowo", które "było Bogiem, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas". Ta mała upadła planeta, zostanie nieprawdopodobnie wywyższona. Chrystus wziął na siebie nasze człowieczeństwo, stał się jednym z nas, naszym przyjacielem, bratem i Synem Człowieczym i pozostanie nim na zawsze. Od tej pory jesteśmy „…rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym…” (1Piotra 2:9) Jezus przyjmując nasze człowieczeństwo stał się na wieki naszym bratem, przyjmując nas do rodziny samego Stwórcy. Czujmy się zaszczyceni i wyjątkowi, bo w Chrystusie wszyscy takimi jesteśmy.


Leszek Warachowski 

 

 

Autor artykułu: Leszek Warachowski

Dodane przez: Ewcysia | Opublikowano: 2011-04-01 | Kategoria: Czytelnia

Wyświetleń: 1448


Dodaj komentarz