Poglądy Ellen White 5/9 - Ostrzeżenia i zachęty

Nie ma nic czego by szatan pragnął bardziej niż zniszczenie wiary w Boga i w Jego Słowo. Szatan stoi na czele wielkiej armii wątpiących i robi wszystko co w jego mocy, aby zwieść dusze.

 

Cuda nie powinny być testem wiary, lecz jej potwierdzeniem
 
 
“Człowiek, który czyni z cudów test swojej wiary, przekona się, że szatan też je potrafi. Przez różnego rodzaju oszustwa, czyni on nadzwyczajne rzeczy, które mogą wyglądać na prawdziwe cuda. Tego właśnie próbował wśród Izraelitów podczas ich wyzwolenia z Egiptu” (Ellen G. White, „Selected Messages”, Vol. 2, str. 52; “Manuskrypt” 43, 1907).
 
”Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Korzystanie z nich stanowi przywilej dzieci Bożych, a wiara powinna wchłaniać w siebie wszystko, co może ją potwierdzić” (Ellen G. White, Życie Jezusa, str. 653).
 
 
Wiara ma się opierać na Słowie Bożym
 
 
“Nie przez moc czynienia cudów nasza wiara jest pełna. Musimy polegać na mocy Boga. Musimy stać na Jego fundamencie wiecznej prawdy. Jego Słowo, Biblia, jest fundamentem wiary” (Ellen G. White,“Manuscript Releases”, Vol. 19, str. 54; Ms 169, 1902. Ellen G. White Estate Washington, D. C. 14 kwietnia, 1988).
 
 
Wiara w Słowo Boże jest ochroną i narzędziem w walce. Modlitwa i wiara oparta na Słowie rodzi cuda
 
 
“Wiara w słowo Boga, studiowane z modlitwą i praktycznie wykorzystana będzie tarczą chroniącą nas przed mocą szatana. Dzięki krwi Chrystusa uczyni nas zwycięzcami” (Ellen G. White, „Spiritual Gifts”, Vol. 4, str. 92).
 
„Obawiam się że brakuje nam wiary, takiej wiary, która ma sasadnicze znaczenie… Modlitwa i wiara są stanie zdziałać cuda. Naszą bronią w tej walce musi być Słowo Boże. Cuda mogą dokonywać się za pośrednictwem Słowa, ponieważ ono jest skuteczne we wszystkich rzeczach”  (Ellen G. White,„Ewangelizacja”, str. 309, Letter nr 75, rok 1896).
 
 
Celem wroga jest zniszczenie wiary w Boga i w Jego Słowo
 
 
“Nie ma nic czego by szatan pragnął bardziej niż zniszczenie wiary w Boga i w Jego Słowo. Szatan stoi na czele wielkiej armii wątpiących i robi wszystko co w jego mocy, aby zwieść dusze, aby wstąpiły w jego szeregi. Wątpienie staje się popularne. Wielu wydaje się, że opowiadanie się po stronie niewiary, sceptycyzmu i niewierności jest cnotą. Ale pod przykrywką szczerości i pokory faktycznie znajduje się pewność siebie i duma” (Ellen G. White, „The Spirit of Prophecy”, Vol. 4, str. 349).
 
 
Gdy zaufanie Słowu Chrystusa jest zburzone, dzieła Chrystusa nie mogą być realizowane
 
 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie czynów, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca" (J 14, 12). Uczniowie Jezusa mają robić większe czyny niż Jezus sam czynił. Jezus dalej mówi: "I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to" (J 14, 13.14). Jezus wypowiedział te słowa ku pocieszeniu tych, którzy powinni mieć w Niego wiarę, i jest naszym przywilejem wierzyć, że Bóg uczyni to co powiedział, że uczyni“ (Ellen G. White, „Miejcie w sobie światło“ – Przemówienie poranne w Minneapolis, 19 października, 1888).
 
 
Wiara jest odżywiana przez osobistą więź z Bogiem
 
 
“Chrystus przestrzegł nas przed niebezpieczeństwem odchodzenia od wiary. Potrzebujemy ciągłej, osobistej wspólnoty z Bogiem. Tylko wtedy gdy utrzymujemy kontakt z Nim, nie utracimy wiary” (Ellen G. White, “Trzymajcie się mocno wiary”, “The Southern Watchman”, 03.01.04).
 
 
Wierność poleceniom Jezusa wyzwala dary mocy
 
 
“Każdy dar, jakakolwiek moc, którą Chrystus obiecał swoim uczniom zostanie przekazana tym, którzy służą Mu wiernie” (Ellen G. White, “Medical Ministry”, 1932, str. 12; Letter 205, 1899).
 
 
Uzdrowienie może przepływać jedynie przez osoby złączone z Chrystusem i Jego miłością
 
 
„Potęga Chrystusowej miłości objawiła się w Jego aktach uzdrowienia, natomiast my sami możemy się stać Jego pomocnikami poprzez akt wiary. Jeżeli zaniechamy połączenia się z Chrystusem w świętej wspólnocie, nie spłynie ku nam prąd obfitej życiodajnej energii” (Ellen G. White, „Życie Jezusa”, str. 655).
 
 
Obecność Ducha Świętego i Jego moc są niezbędne dla każdego wierzącego
 
 
“Obecność Świętego Ducha i Jego moc w sercu oddanych ludzi jest ich jedyną nadzieją podczas zagrożeń ostatnich dni” (Ellen G. White, 1888 Materials, p. 984).
 
 
Słuchanie świadectw życia pierwszych uczniów rodzi gorliwość i pragnienie służby
 
 
„Dlaczego została spisana historia pełnej zapału działalności uczniów, ożywionych i pobudzonych przez Ducha Świętego, jeśli nie po to, aby z tego zapisu dzisiejszy lud Boży czerpał natchnienie do poważnej pracy dla Niego. To, co Pan czyni dla Swego ludu dzisiaj jest znacznie ważniejsze od tego co robił dla swojego ludu w dawnych czasach. Wszystko co czynili apostołowie, dzisiaj ma czynić każdy członek zboru. Mamy działać z taką samą, a nawet większą gorliwością, aby Duch Święty towarzyszył nam w takiej mierze, w jakiej niegodziwość wymaga wezwania do pokuty…” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 33).
 
„Pan jest dzisiaj gotowy do pracy podobnej do tej jaką wykonywał przez swoich posłańców po dniu Piędziesiątnicy. W czasie, gdy koniec wszystkiego jest juz bliski, czy zapał obecnego kościoła nie powinien przewyższać tego jaki posiadano na jego początku? Zapał dla chwały Pana, poruszał uczniów, aby z wielką mocą świadczyli o prawdzie. Czyż ten ogień nie powinien rozpalać naszych serc pragnieniem, aby opowiadać historię zbawiającej miłości, historię Chrystusa ukrzyżowanego? Czyż teraz moc Boga nie powinna być objawiona jeszcze mocniej niż za czasów apostołów?“ (Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 33).
 
 
Największym cudem jest przemienione serce
 
 
„Największym cudem jaki może się wydarzyć jest przemiana ludzkiego serca“  (Ellen G. White,„Manuscript Releases”, Vol. 19,str. 49).
Jeżeli największym cudem jest przemiana serca, dlaczego Jezus uzdrawiał fizyczne dolegliwości?
 
„Jezus uzdrawiał ludzi z chorób, kiedy mieli wiarę w Jego moc. Dotykał sfery widzialnej, aby tchnąć w nich zaufanie odnośnie rzeczy, których nie mogli zobaczyć. W ten sposób prowadził ich do wiary, że ma On moc przebaczania grzechów…” (Ellen G. White, “A Call to Stand Apart”, str. 30).
 
Z tego powodu Jezus powiedział uczniom: „Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,9). Tłumacząc dosłownie z języka greckiego brzmi to tak: “Królestwo Boże zostało sprowadzone na was”, co w konsekwencji przynosi uzdrowienie ciał. W ten sposób mogli zobaczyć rzeczywistość Królestwa Bożego. Teraz pozostało im jedynie opamiętanie i przyjęcie przebaczenia, aby mogli narodzić się na nowo i wkroczyć do pełni rzeczywistości Królestwa co Jezus zapewnił poprzez swoje przyjście (J 3,5; 10,10; Kol 1,13).
 
 
 
 
Opracował: Matthew Britten
Matthew Britten jest Australijczykiem, który w roku 1989 jako młody chłopak szukający przygód spakował się i przyjechał do Polski. Tutaj poznał Boga. Spontaniczna decyzja doprowadziła go do życiowej służby. Matthew ukończył teologię w Seminarium Duchownym KADS w Podkowie Leśnej. Przez pewien czas pracował jako pastor w Australii. Od czterech lat  z żoną Kariną i dwójką dzieci mieszkają w Jeleniej Górze.

 

Autor artykułu: Matthew Britten

Dodane przez: Ewcysia | Opublikowano: 2012-11-25 | Kategoria: Czytelnia

Wyświetleń: 1648


Dodaj komentarz