Poglądy Ellen White 3/9 - Przyczyny chorób

Jezus posiadał światopogląd inny od tego, który posiadali ludzie religijni w Jego czasach oraz większość Kościoła dzisiaj. Podczas gdy choroba i cierpienie są konsekwencją przestąpienia prawa Bożego

 

 
 
 
Zła dieta, grzech, choroby dziedziczne, wypadki, opresje
 
 
„Choroba i cierpienie, które wszędzie się szerzy są głównie skutkiem popularnych błędów w odniesieniu do diety“ (Ellen G. White, “Counsels on Diet and Foods”, 1938, str. 126).
 
„Aby zachować zdrowie potrzebna jest wstrzemięźliwość we wszystkim. Wstrzemięźliwość w pracy, wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu. Z powodu braku wstrzemięźliwości dużo nieszczęścia spadło na ludzkie rodziny“ (Ellen G. White, “Spiritual Gifts”, Vol. 4A, str. 146).
 
„Chrystus uzdrowił zarówno duszę jak i ciało paralityka. Po uzdrowieniu ducha nastąpiło uzdrowienie ciała. I tej nauki nie wolno nie dostrzegać. Istnieją dziś tysiące fizycznie chorych, którzy tak jak paralityk, pragną usłyszeć słowa „odpuszczone są tobie grzechy twoje”. Brzemię grzechu wraz z nieustannymi i niezaspokojonymi pragnieniami jest podstawą ich chorób. Ludzie nie zaznajdą jednak ratunku, zanim nie przyjdą do Uzdrowiciela duszy” (Ellen G. White, ”Życie Jezusa”, str. 200).
 
„W świecie jest dużo cierpienia. Niektórym cierpienie i choroba zostało przekazane dziedzicznie. Inni cierpią z powodu wypadków“ (Ellen G. White, “Manuscript Releases”, Vol. 7, str. 391-392).
 
“W Nowym Testamencie znajdujemy wyraźne przypadki ludzi opętanych przez złe duchy. Dręczone w ten sposób osoby cierpiały nie tylko z powodu chorób właściwych człowiekowi. Chrystus doskonale rozumiał, z kim ma do czynienia i bezbłędnie rozpoznawał obecność złych duchów w danym człowieku” (Ellen G. White, ”Wielki Bój”, str. 355).
 
Przy tak wielu przyczynach i różnorodności dolegliwości jest oczywistym fakt, że istnieje więcej sposobów postępowania względem problemu niż tylko jeden. Kluczową rolę w każdym z nich odgrywają modlitwa i dary duchowe. To Bóg dał Kościołowi Ducha Świętego, aby mógł uporać się z sytuacjami po ludzku niemożliwymi do rozwiązania.
 
 
Bezwarunkowe uzdrowienie
 
 
Jezus posiadał światopogląd inny od tego, który posiadali ludzie religijni w Jego czasach oraz większość Kościoła dzisiaj. Podczas gdy choroba i cierpienie są konsekwencją przestąpienia prawa Bożego przez człowieka to Bóg patrzy na nią z innej perspektywy i kieruje swój wzrok do faktycznego i pierwotnego źródła grzechu – szatana. Z tego powodu Jezus nigdy nie odprawił nikogo, pomimo tego, że choroba została sprowadzona z ich wlasnej winy.
 
“Według powszechnego mniemania Żydów, kara za grzechy następowała w tym życiu. Wszelkie strapienia traktowano jako karę za złe uczynki, popełnione bądź przez dotkniętego cierpieniem, bądź przez jego rodziców. Jest prawdą, że wszelkie cierpienia są wynikiem złamania Bożych praw, lecz ta prawda uległa zniekształceniu. Szatan, autor grzechu i wszelkich jego skutków, zasugerował ludziom, że choroby i śmierć pochodzą od Boga jako samowolnie wyznaczona kara za grzechy… Uczniowie nie byli powołani do rozstrzygania kwestii, czy ktoś zgrzeszył czy też nie, lecz po to, aby ludzie mogli rozumieć moc i miłosierdzie Boga, który przywrócił ślepemu zdolność widzenia” (Ellen G. White, “Życie Jezusa”, str. 368-369).
 
 
Poświęcony Lekarz
 
 
„Nasz świat jest olbrzymim szpitalem dla ludzi chorych, lecz Chrystus przyszedł, aby uzdrawiać chorych i głosić ludziom wyzwolenia z więzów szatana… Nie odwrócił się od żadnego z tych, którzy przyszli do Niego po łaskę uzdrowienia. Wiedział, że ci którzy przyszli do Niego po pomoc, sami byli winni własnej chorobie, ale nie odmawiał im uzdrowienia“ (Ellen G. White, „Życie Jezusa“, str. 653).
 
„Jezus rozpoczął swoją pracę łamiąc moc, którą szatan miał nad cierpieniem. Uzdrowił tych, ktorzy cierpieli z powodu złej mocy szatana. Przywrócił chorym zdrowie, uzdrowił chromych, sprawiając, że skakali z radości serca i wyslawiali Boga. Dał ślepym wzrok. Dzięki swojej mocy przywrocił do zdrowia tych, którzy byli niedołężni i związani okrutną mocą szatana przez wiele lat. Łaskawymi słowami pocieszał słabych, drżących i załamanych. Wzbudził zmarłych, a oni wywyższali Boga za ogromne przejawy Jego mocy. Działał potężnie dla tych, którzy w Niego wierzyli. Słabych, cierpiących, których szatan trzymał w niewoli, Jezus wyrwal z uścisku szatana i podarował im przez swoją Boską moc dobrą kondycję ciala, wielką radość i szczęście“ (Ellen G. White, „Redemption”, część 1, 1877, str. 61-62).
 
 
Opresje demoniczne
 
 
Ellen White miała dziwne doświadczenie, które poruszyło ją na tyle, aby przekazać notatkę pracownikom Pacific Union Conference:
„Zostałam obdarzona światłem, że dopóki nie będziemy mieli bardziej oczywistych dowodów działania Ducha Bożego i większych manifestacji Bożej mocy wśród nas, wielu Bożych ludzi zostanie pokonanych. Zastępy szatana zaatakują tak, jak się to stało w moim przypadku. Nie możemy sobie pozwolić na poddanie się sile wroga” („Manuscript 25”, 28 stycznia 1910; Ellen G. White, “This Day With God”, str. 36).
 
Co sprawiło, że Ellen White wyraziła tak silne pragnienie, abymieć „bardziej oczywiste dowody działania Ducha Bożego i większe manifestacje Bożej mocy wśród nas“?
 
„Od czasu przybycia na sesję (Konferencji Pacific Union), przechodzilam przez dziwne doświadczenia… Tej nocy nie byłam w stanie zasnąć. Wydawalo mi się jakby źli aniolowie byli dokładnie w moim pokoju. Podczas, gdy przechodzilam cierpienia w umyśle, wydawało mi się, że przeżywam niesamowity ból w ciele. Moja prawa ręka, której nigdy nie dotykały choroby, ani cierpienie, była teraz bez sił. Nie moglam jej podnieść.“
 
Później miałam straszliwy ból w moim uchu, a potem w szczęce. Byłam bliska krzyku, ale ciągle powtarzałam „Ty, Panie wiesz o tym wszystkim.“ Czułam, że skonam… tuż nad ranem zapadłam w sen na około godzinę. Moja ręka dzisiaj rano nie boli. Legiony demonów były w tym pokoju i jeżeli nie trzymalabym się wiary w Pana, nie wiem co by sie ze mną stało…“
 
Te doświadczenia oraz kolejne fragmenty pozwolą nam lepiej zrozumieć istotę duchowej walki i zdecydowane podejście Jezusa do chorób, cierpienia i śmierci.
 
„Chrystus nie czynił cudów aby okazać Swą moc, ale zawsze aby przeciwstawić się szatanowi gnębiącemu cierpiącą ludzkość. Chrystus przyszedł na ziemię, aby wyjść na przeciw cierpiącym i torturowanym przez szatana“ (Ellen G. White, “Manuscript Releases”, Vol. 21 [1527], str. 139).
 
„Choroba, cierpienie i śmierć są dziełem wrogiej mocy. Szatan jest niszczycielem. Bóg jest Odnowicielem“ (Ellen G. White, “Medical Ministry”, str.11).
 
 
Zawsze gotowy
 
 
Nie każda choroba jest spowodowana przez demona, ale gdy tak jest to najlepsze z naturalnych środków leczniczych niewiele pomogą. Pomimo wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny i postępów w chirurgii nadal zmagamy się z poważnymi ograniczeniami wobec: aids, raka, malarii, choroby Parkinsona, epilepsji, zespołu downa, uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami.
 
O życiu w chorobach i cierpieniu Ellen White mówi w następujący sposób: „Potrzeba człowieka jest możliwością Boga“ („Manuscript Releases”, Vol. 8, str. 267).
 
Czy Bóg chce uzdrawiać dzisiaj tak jak dawniej, aby świadczyć o swoim nieprzemijającym miłosierdziu i mocy? Co sprawia, że tak często nie może tego czynić? Co okrada Boga z Jego chwały?
 
„Były miejsca, w których sam Zbawiciel nie był w stanie uczynić cudów ze względu na brak wiary obecnych. Dzisiaj w taki sam sposób niewiara sieje rozdźwięk pomiędzy Kościołem, a Jego wiernymi. Wpływ Kościoła na wiernych coraz bardziej słabnie z powodu niewiary. Bóg jest zawiedziony w swoich nadziejach i czuje, że pozbawia się Go chwały” (Ellen G. White, „Życie Jezusa“, str. 655).
 
 
 
 
Opracował: Matthew Britten
Matthew Britten jest Australijczykiem, który w roku 1989 jako młody chłopak szukający przygód spakował się i przyjechał do Polski. Tutaj poznał Boga. Spontaniczna decyzja doprowadziła go do życiowej służby. Matthew ukończył teologię w Seminarium Duchownym KADS w Podkowie Leśnej. Przez pewien czas pracował jako pastor w Australii. Od czterech lat  z żoną Kariną i dwójką dzieci mieszkają w Jeleniej Górze.
 
 
 
 
 
 
 

Autor artykułu: Matthew Britten

Dodane przez: Administrator | Opublikowano: 2012-10-31 | Kategoria: Czytelnia

Wyświetleń: 2160


Dodaj komentarz