Droga do Pana

Pliki audio:

Dzięki za to, co mam
Bóg jest wciąż taki sam

To druga kaseta wydana przez zespół Jordan - dopełniająca wydanie pierwszej kasety, nagrana w tym samym czasie w studio "Głos Nadziei" w grudniu 1987r.

 

 
Skład zespołu: Iwona Krzeminiewska, Bożena Krzemieniewska, Renata Szczypior, Renata Wardzała, Grażyna Książkiewicz, Małgorzata Warachowska (instr.klawiszowe), Wiesław Wardzała, Leszek Warachowski (gitara), Paweł Wardzała (gitara), Włodzimierz Trojanowski (instr.klawiszowe), Krzysztof Waszczuk (gitara basowa), Adam Adamczyk (perkusja), Grzegorz Świątek (akustyk).
 
Na kasecie znajduje się 15 nowych pieśni.
 
LISTA PIEŚNI z tekstami:
 

1. Dzięki za to co mam 

1. Gdybym tak chciał dziękować Ci w dalekich chmurach Panie

Za jakiś dar niezwykły może i bym kłopot miał
Możliwe, że darować mi więcej nie byłeś w stanie
Mnie jednak to, co dałeś starcza i tak
 
Ref. Dzięki za to, co mam za drogę i gitarę
     Życie sens właśnie ma, gdy się idzie i gra
     Dzięki za to, co mam za tych przyjaciół paru
     Parę książek i miejsc za to, o czym ty wiesz, dziękuję
 
2. Nie liczę na największy cud, że jeszcze coś dostanę
W mocy i mądrości dałeś mi już to coś chciał
A jednak za ten szczęścia dar dziękować nie przestanę
Bylebym grał i śpiewał bylebym grał
 

2. Tak jak ślepemu 

Tak jak ślepemu przywrócił Pan wzrok

Zmienił On noc w jasny dzień
 
Mijały dni a ja nie znałam wciąż 
Że życie moje tutaj ma jakiś już sens
Wtedy Pan Jezus odnalazł mnie też 
Zmienił On noc w jasny dzień
 
On wyrwał mnie z ciemności i światło Swe dał
Już ciemnych chmur nie ma, lecz słońce wciąż lśni
Smutki i troski odległe mi są
Gdy zmienił On noc w jasny dzień
 
Byłem sam zagubiony w tym świecie
Nie miałem dla kogo tu żyć
Aż znalazł mnie Pan Jezus
Zmienił On noc w jasny dzień
 
Tak jak ślepemu przywrócił Pan wzrok
Zmienił On noc w jasny dzień
 

3. Byłem kiedyś sam 

1. Byłem kiedyś sam aż przyszedł do mnie Pan

Rozproszył smutku cienie i wieczne dał zbawienie
 
Ref. Mój Pan zawsze ze mną jest nie opuści mnie
W chwili dobrej jak i złej
On jest przyjacielem mym i bardzo chcę
By do końca wiódł przez życie mnie
 
2. Gdy szłam drogą swą Pan pokierował mną 
On podał mi swe dłonie i wiódł przez życia tonie
 
3. Teraz żyję z Nim, On jest pokojem mym
Me serce się raduje i Panu wykrzykuje
 

4. Psalm 23 

Pan jest pasterzem moim

Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie
Duszę moją pokrzepia
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje
Choćbym nawet szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę boś Ty ze mną
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich
Namaszczasz oliwą głowę moją kielich mój przelewa się
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą 
Przez wszystkie dni życia mego
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.
 

5. Kiedy nowy wstaje dzień 

Kiedy nowy wstaje dzień

I gdy słońce w cień kładzie się
Boże imię chwalić chcę
 
Niech imię to chwalą wszyscy słudzy, których znam
Chwalcie imię Jego - Pan
Błogosławcie odtąd Mu dziś na wieki już 
Chwalcie imię Jego - Pan
 

6. Jezus jest pośród nas 

1. Jezus jest pośród nas, obecny tu w duchu swym

Wszystkich nas wzywa On, zbliżcie się
 
Ref. Dziś dotknij serc, nasz Panie
Natchnij nas swym Duchem
Dotknij serc, nasz Panie
Natchnij nas
 
2. Jezus dziś żyje w nas, swą radość nam zsyła wciąż
Wszystkich nas wzywa On, zbliżcie się
 

7. Bóg jest wciąż taki sam 

1. Jedno wciąż pytanie w twoim życiu jawi się 

Czemu nie ma cudów dziś jak za dawnych dni
Lecz cuda są ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi
Że Bóg Bogiem cudów wczoraj był tym samym jest i dziś
 
Ref. Bóg jest wciąż taki sam On jest wciąż taki sam
Jeśli wczoraj miał moc to i dzisiaj ją ma
Słyszy twoje modlitwy potrzeby twe zna
Nie załamuj się, więc Bóg odpowiedź ci da
 
2. Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów twych
Lecz widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci
On dzisiaj jest gotowy w twoim życiu sprawić cud
Zaufaj Jego słowu i tylko uwierz Mu
 

8. Są dni 

1. Są dni, gdy czuję szczęścia smak 

Gdy mi radości świeci słońce
Cieszy mnie śpiewający ptak 
I nawet mały kwiat na łące
I gdy świat do mnie śmieje się 
Ja pragnę Panie wielbić Cię
 
Ref. Pieśnią niech me życie się stanie 
Pieśnią ku Twej chwale o Panie
Pieśnią, co przemienia działanie w modlitwę
Panie mój dla Ciebie chcę śpiewać 
Serca Twą radością rozgrzewać
Miłość dać każdemu spotkanemu w drodze
 
2. Są dni, gdy burza zrywa się 
I słońce w chmurach smutku znika
Deszcz pada wiatr przeciwny dmie 
Serce cierpienie, ból przenika
I choć mi smutno jest i źle 
Ja pragnę Panie wielbić Cię
 
Ref. …
 
Panie pomóż mi, Boże dodaj sił
Zawsze śpiewać pragnę Ci
 

9. Me życie jest cieniem 

 

1. Me życie jest cieniem me życie jest chwilką 
Co ciągle ucieka i ginie
By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko
Ten dzień dzisiejszy jedynie
 
2. O jutro się modlić nie jestem ja w stanie
Choć nie wiem jak życie popłynie
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie
 
3. Ach skończy się wkrótce to moje wygnanie
Wiecznego blask zalśni mi słońca
I śpiewać Ci będę na wieki o Panie
To dzisiaj bez kresu i końca
 

10. Dobrze jest kochać 

Dobrze jest kochać brata dobrze jest. Amen

Dobrze jest kochać brata dobrze jest
W niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek
I całą sobotę, dobrze kochać brata jest
Amen
 
Dobrze jest kochać siostrę...
 
Dobrze jest iść z Jezusem...
 
Dobrze jest służyć Bogu...
 

11. Wołam do Ciebie 

Wołam do Ciebie dobry Boże o Panie gdzie szukać Cię mam 

Niech Twoja miłość mi pomoże mój Panie odpowiedz mi sam
Tak idę sam w pyle dróg, niepewność, smutek, strach idą ze mną
Wszystko straciło dawny smak, dawny czar
Wciąż czegoś brak mi, nie wiem sam
 
Kocham cię dziecko zagubione o każdy twój krok troszczę się 
I w którąkolwiek pójdziesz stronę pamiętaj, że wciąż kocham cię
Dla ciebie mam cały świat, złocisty słońca krąg, śpiew strumieni
I nigdy nie myśl żem zapomniał cię już, 
Że moja miłość zmienia się. O nie, o nie. 
Bo miłość jest silniejsza niż grzech. Niż śmierć.
 

12. Śpiewam Tobie 

1. Śpiewam Tobie drogi Panie śpiewam dziś

Śpiewam Tobie drogi Panie dziś
Śpiewam Tobie drogi Panie śpiewam dziś
Bo szczęście dałeś mi
 
Ref. Bo Ty stworzyłeś cały świat, niebo nocą pełne gwiazd
Słońce, księżyc chwalą imię Twe i ja też pragnę chwalić Cię
 
2. Żyć dla Ciebie Panie Jezu to mój cel
Żyć dla Ciebie drogi Jezu chcę 
Żyć dla Ciebie Panie Jezu to mój cel
Ja żyć dla Ciebie chcę
 
3. Kochać Ciebie całym sercem naucz mnie
Kochać Ciebie drogi Panie chcę 
Kochać Ciebie całym sercem naucz mnie 
Chcę kochać zawsze Cię
 

13. Chcę iść 

Ref. Chcę iść, bo mój Pan woła mnie

Moje siły mój czas Jemu oddać dziś chcę 
Choć wiem, że nie łatwy to szlak chcę powiedzieć Mu tak
Prowadź mnie dokąd chcesz
 
1. Pieśń o Bożej miłości niechaj opłynie świat
I dla Odkupiciela drzwi ludzkich serc otworzy
Nie przeszkodzą granice i morza, kolor skóry i dźwięk obcych słów
Bo już płynie pieśń chwały w przestworzach: Królem Bóg
 
2. Żeby nikt nie był już samotny wśród ziemskich trwóg
Żeby radość rozpromieniła już smutne oczy
Nie przeszkodzą granice i morza kolor skóry i dźwięk obcych słów
Bo sam Chrystus moc daje, by wołać: Królem Bóg
 

14. Nasz dobry Pasterz 

1. Nasz Pan jest dobrym Pasterzem

Zagubiony szuka stroskanych
Wracających z radością wita i w ramiona bierze
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 
2. Nasz Pan przebaczył Piotrowi 
Nasz Pan po trzykroć zdradzony
I słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 
3. Magdalenę przygarnął z czułością
Dobrą ręką przekreślił, co było
Naszą słabość rozumie a żal miłością mierzy
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 
4. Z Nikodemem siadł w progu wśród nocy
Bo rozumie tęsknotę człowieka
Ma na wszystko odpowiedź niepokój nasz uśmierzy
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 
5. Nasz Pan dał niebo łotrowi
Zacheusza Pan dojrzał gdzieś w tłumie
Bo na wszystkich mu łotrach i celnikach tak zależy
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 
6. O Panie jesteśmy przed Tobą 
Z miłością gorącą ku Tobie
Lecz idziemy szukając Ciebie w tej gorącej wierze
Że Ty jesteś naszym Pasterzem
 

15. Cieszę się wciąż 

1. Cieszę się wciąż, Jezus, mój Pan jest ze mną

Nigdy nie sam, On wiedzie drogą pewną
Gdy słońce lśni, gdy cienie nocy bledną
Ze mną jest On, ze mną po zgon, cieszę się wciąż
 
2. Cieszę się wciąż, On grzechy me przebaczył
Od chwili tej przy boku moim kroczy
Przyjdzie ten dzień, ujrzą Go moje oczy
Ni, to nie sen, przyjdzie ten dzień, cieszę się wciąż
 
3. Cieszę się wciąż, muszę to wkoło głosić
Że Jezus mój wszystkich do siebie prosi
Nie wątp, lecz wierz, On ciebie nie odrzuci
Wtedy i ty będziesz jak ja cieszyć się wciąż
 
 
 

Dodane przez: Administrator | Opublikowano: 2012-12-06 | Kategoria: Zespół Jordan

Wyświetleń: 1024


Dodaj komentarz