Śpiewajcie Panu

Pliki audio:

Jerycho
Podaj rękę swemu bratu

Pierwsza składanka pieśni zespołu Jordan z roku 1987.

 

Składanka zawierała siedemnaście pieśni wydane na kasecie magnetofonowej , a nagrania dokonano w studio "Głos Nadziei" w grudniu 1987. 
 
Skład zespołu wchodzili: Iwona Krzeminiewska, Bożena Krzemieniewska, Renata Szczypior, Renata Wardzała, Grażyna Książkiewicz, Małgorzata Warachowska (instr.klawiszowe), Wiesław Wardzała, Leszek Warachowski (gitara), Paweł Wardzała (gitara), Włodzimierz Trojanowski (instr.klawiszowe), Krzysztof Waszczuk (gitara basowa), Adam Adamczyk (perkusja), Grzegorz Świątek (akustyk).
 
Kasety nie ma już w sprzedaży, ale mamy dla wszystkich     niespodziankę     - można poniżej ściągnąć jej zawartość z tekstami tylko do własnego i prywatnego użytku :

 

LISTA PIEŚNI z tekstami:

 

1. Chwalmy Go

 

Ref.: Chwalmy Go, chwałę oddajmy Mu
Jezusowi Chrystusowi, serce i pieśń’
Chwalmy Go, razem śpiewajmy Mu
Niech cały świat dowie się dziś
Kto Panem jest.
 
1.Ten co zna uczucia dość
 Dla wszystkich dzieci
I ciebie też przygarnąć chce
Więc chwal Go i ty.
Chwalmy Go, jemu śpiewajmy wraz
Niech cały świat dowie się, że
Bóg kocha nas
 
Ref. …
 
2.Ten co zna najmniejszy kwiat
I wszystkie ptaki
Serce ma dla Ciebie też,
Więc chwal Go i ty
Chwalmy Go, jemu śpiewajmy wraz
Niech cały świat dowie się, że
Bóg kocha nas
 
Ref. …
 
3.Ten co zna miejsce i czas
Dla każdej sprawy
Ciężar twój podniesie sam
Więc chwal Go i ty
Chwalmy Go, jemu śpiewajmy wraz
Niech cały świat dowie się, że
Bóg kocha nas
 

 

2. Wczoraj, dziś, jutro

 

1.Wczoraj Jezus za mnie zmarł
Wczoraj zmarł, za mnie zmarł
Wczoraj Jezus za mnie zmarł
To przeszłości dar
 
2.Dziś dla mnie żyje On
Dzisiaj, dzisiaj
Dziś dla mnie żyje On
To zwycięstwa ton
 
3.On jutro powróci znów
Wróci, wróci
On jutro powróci znów
To spełnienie snów
 
4.Czy ty Go bracie znasz
Znasz Go, znasz Go
Czy ty Go bracie znasz
Zbawcę swego znasz
 

 

3. Przyjaźń to najlepszy dar

 

1.Kiedy tak idziesz sam
Proszę cię zatrzymaj się
Dziś do Ciebie mówi Pan
Przez szum lasów, ptaków śpiew
Jeśli chcesz zobaczyć Go
On do Ciebie zniża się
On ci daje przyjaźń swą
Chciej dziś przyjąć ją
 
Ref.:Przyjaźń to największy dar
Jaki daje tobie Bóg
Przyjaźń to największy skarb
Zechciej go wziąć
On w przyjaźni tobie dał
Zieleń lasów i toń mórz
Błękit nieba, górski szczyt
On tobie dał
 
2.Gdy w twym życiu zdarzy się
Że twym sercem ściśnie ból
On jest z tobą wspiera cię 
On twój Pan, Przyjaciel twój
Gdybyś nawet został sam
Cały świat opuścił cię
On jest z tobą, zawsze trwa
Jezus bardzo kocha cię
 
Ref. …
 

4. Śpiewajcie pochwalny psalm

 

Śpiewajcie pochwalny psalm 
Ku Pańskiej czci
Radośnie niech wasza pieśń dzisiaj brzmi
On jest nasz Pan i Bóg
 
Zaśpiewajcie Bogu pieśń
W ten radosny, piękny dzień
Pełen świętych, Bożych tchnień
Sercem wdzięcznym zaśpiewajcie pieśń
 
Pośpieszcie Mu nieść 
I chwałę i cześć
Niech wszyscy Go chwalą
Kłaniając Mu się z czcią
 
Chwała Bogu świętemu cześć
Chwała Bogu świętemu cześć
Wielki wszechświat dziełem jest Jego rąk
 
Wszechmogący jest Bóg, nasz Pan
Wszechmogący jest nasz Bóg
Bo wszechświat jest dziełem Jego rąk
Stworzył także nas i wszystko to, co żyje
 
Wszyscy pokłon dziś oddajmy Panu Bogu, cześć
I zaśpiewajmy Jemu chwały pieśń
 
Jak wspaniałą przyrodę stworzył wielki Bóg
I pięknością cudowną sam ozdobił ją
Roje gwiazdy płoną pośród mlecznych dróg
I słońce, księżyc z nieba lśnią
 
Oddajcie Mu cześć, nieście chwałę
Dajcie serce całe swe
Chętnie przyjmie Bóg ten dar
Dobroć Jego nie zna miar
On powiedział ludziom sam
Nowe, czyste serce stworzę wam
Prawdę i sprawiedliwość moją dam
 
Niech Bogu wielkiemu chwała brzmi
On jest godzien wielkiej czci
Niechaj chwali wszystko, niech chwali Go
 

5. Ballada o życiu

 

1.Kiedyś sam błądziłem pośród życia dróg
Błądziłem tak, bo nie wiedziałem, kto to Bóg
Często myślałem, więc czy życie to ma jakiś sens
Czy warto żyć na ziemi tej pełnej trosk i zła
 
2.Mijały dni i smutek rósł w sercu mym
Na wiele pytań nie odpowiedział mi nikt
Często myślałem, więc czy życie to ma jakiś sens
Czy warto żyć na ziemi tej pełnej trosk i zła
 
3.Znalazł się ktoś, kto znał problemy me
To był Jezus, który wyjaśnił mi
Że życie to ma właśnie sens, bo On przelał za mnie krew
I daje mi zbawienie swe bym radość miał już dziś
 
4.Od chwili tej życie me zmieniło się
Bo celem mym jest innym głosić dobrą wieść
Że Jezus moim królem jest i twoim może stać się też
Więc przyjmij dziś zbawienie te, jeśli chcesz, jeśli chcesz
 

6. Jerycho

 

Gdy Jozue zwyciężał pod Jerycho, Jerycho, Jerycho
Gdy Jozue zwyciężał pod Jerycho
To runęły mury w dół
 
Ref.:Wciąż mów, jaki dzielny był wódz Gedeon
Wciąż mów, jaki dzielny był król Saul
Lecz nikt nie był dzielny tak, jak Jozue
Gdy zwyciężał pod Jerycho
 
Grube mury wielkiej twierdzy Jerycho, Jerycho, Jerycho
Lud okrążał stare miasto Jerycho
Rozbrzmiewały trąby w krąg
 
Nastał dzień ostatni twierdzy Jerycho, Jerycho, Jerycho
Kiedy trąby grały ostatni raz
Lud zwycięstwa okrzyk wzniósł
 
Ref. …
 
Jest to pieśń o wielkiej twierdzy Jerycho, Jerycho, Jerycho
Z wiarą ludzie zdobywali Jerycho
Lecz to walczył za nich Pan
 
Chciałbym dzielnym być tak jak Jozue, Jozue, Jozue
Taką wiarę mieć jak on Boże spraw
Bym ją dzisiaj zdobyć mógł
 

7. Śpiewaj Bogu

 

1.Obudź się, na chmurach siada słońce
Jak błyszcząca ważka, złota ćma
Wróbel z piórek srebrną rosę strząsa
I przeciera senne oczy świat
 
Ref.: Dziękuj Mu za te słońce, śpiewaj Bogu
Przecież do nas śmieje się zza chmur
Miodopłynną strugę nam pod nogi
Pan położył, aby wskazać szlak
 
2.Pobiegniemy na wyścigi z wiatrem
Zrywać z drzew pękate krople dżdżu
Spójrz, Bóg dzień pobłogosławił światłem
Obudź się i dziękuj, śpiewaj Mu
 
Ref.: …
 

8. Cztery pory roku

1.Gdy jesień mi złotem upadnie do nóg

I las czesze włosy na wietrze
Szum liści mi śpiewa jak kocha mnie Bóg
Co łzy z każdej twarzy obetrze
 
2.Gdy zima za oknem otuli nasz świat
Cudownym, puszystym welonem
Wiem czemu na grzech mój, Pan Jezus mój brat
Dał mi Swej prawości zasłonę
 
3.Gdy wiosną z nad łąki podnosi się mgła
I echo znów budzi się w lesie
Wiem, że mnie mój Jezus z upadku i zła
Na nowo do życia podniesie
 
4.Gdy latem wędruję przez pszeniczny łan
Gdzie niebo i ziemia się łączy
To myślę o kraju, gdzie czeka nasz Pan
Gdzie nigdy się lato nie kończy
 

9. W piękny poranek

W piękny poranek pewnego dnia

Usłyszymy tony Bożej muzyki
Znikną troski, łzy gdy przyjdzie Pan
Gdy radośnie zaśpiewamy Mu
 
Wieczne alleluja zaśpiewamy
Gdy spotkamy Jezusa
Pośród chmur, przy dźwięku trąb
Wieczne alleluja zaśpiewamy
Gdy będziemy siostry i bracia
Razem tam, gdzie Boży tron
 

10. Me życie jest cieniem

1.Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką

  Co ciągle ucieka i ginie 
By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko 
Ten dzień dzisiejszy jedynie
 
2.O jutro się modlić nie jestem ja w stanie 
Choć nie wiem jak życie popłynie
Lecz próby ja pragną i cierpieć dla Boga
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie
 
3.Ach skończy się wkrótce to moje wygnanie
Wiecznego blask zalśni mi słońca
I śpiewać Ci będę na wieki o Panie 
To dzisiaj bez kresu i końca
 

11. Wczoraj, dziś, jutro - wersja instr.

 

12. Alleluja

 

13. Modlitwa o pokój

Obłoki ludzkich rąk podnoszą się 

Modlitwę niosąc jak święty skarb
Lecz niech już nigdy ściśnięta pięść 
Nad naszą ziemią nie wzniesie się
 
O pokój Panie nasz błagamy Cię
Nie pozwól by Twój głos zaginął w nas
Spraw niech już nigdy ściśnięta pięść 
Nad naszą ziemią nie wzniesie się
 
O pokój Panie nasz błagamy Cię
 

14. Podaj rękę swemu bratu

Ref.Podaj rękę swemu bratu 

Niechaj nikt nie czuje się sam
Chrystus przyszedł pokój dać światu 
I ten pokój zostawia nam 
Podaj rękę swojej siostrze
Niechaj nikt nie czuje się sam
Chrystus przyszedł pokój dać światu 
I ten pokój zostawia nam 
 
1.Jesteś Panie chlebem życia 
Jako pokarm dajesz się nam
I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie 
Życie wieczne ma
 
2.Chcemy Panie naszym braciom 
Twoją miłość i pokój dać
Aby wszyscy ludzie poznawali 
Uczniów Twoich w nas
 

15. Biec w promieniach słońca

Biec w promieniach słońca

Śmiać się w chmurny dzień
Tak jak małe dziecko, życiem cieszyć się
Huśtać się na drzewach, gonić własny cień
Takim małym dzieckiem – jeszcze raz być chcę
 
By wśród zgiełku świata, każdą chwilą żyć
Mój Niebiański Ojcze – znów chcę dzieckiem być
Ufać Twej dobroci, iść gdzie wskażesz mi
Wiem, że kochasz dzieci
Więc chcę dzieckiem być
 
Spraw bym pojął wreszcie to
Że nie mogę chodzić sam, gdy wokoło noc i mgła
Spraw bym widzieć jasno mógł
Że Twa miłość nie wyczerpie się
 
Wskaż jak patrzeć na ten świat
Ucz słuchać Twoich rad, bym jak dziecko ufał Ci
Spraw bym zawsze chętnie szedł
Gdzie prowadzisz mnie w mądrości Swej
 
By się nie bać jutra – Tobie ufać chcę
Jak być małym dzieckiem Ojcze naucz mnie
 

16. Nad szklanym morzem

1.Gdy zakończy się historia świata

Kiedy zginie wszelkie zło
U Jezusa tronu się spotkamy
By obwołać królem Go
 
Ref.Czy pragniesz być tam, kiedy przyjdzie Chrystus Pan
Czy pragniesz być tam, kiedy przyjdzie Chrystus Pan
Gdy nad szklanym morzem stanie wielki tłum 
Czy pragniesz być tam, kiedy przyjdzie Chrystus Król
 
2.Cały wszechświat wokół się zgromadzi 
Zapatrzony w Pana Chwał
Będzie śpiewał Mu cudowne pieśni
Jemu wdzięcznie będzie grał
 
3.Tylko ten, kto spoległ na Jezusie 
Na Nim oparł wiarę swą 
Pieśń zwycięstwa zagra barankową 
Panu Chwał zaśpiewa ją
 

17. Wierzę w cuda

1.Ten wszechświat głosi Bożą moc
Potęgę Jego rąk
W zdumieniu patrzy słaby człek 
Na cuda wielkie w krąg
 
Ref.Wierzę w cuda nawet dziś
Bom widział wielki cud
Przedziwną zmianę duszy mej
Gdy Bóg zmył grzechu bród
Corocznie widzę wiosny czar
Cud życia wzdłuż i wszerz 
Wierzę w Boga, w Jego moc
Więc wierzę w cuda też
 
2.Któż może wątpić w Bożą moc 
Dowodem jej ten świat
A cuda, które czynił On 
Golgoty wskażą ślad
 
3.Największym jednak cudem jest
Miłości Bożej moc
Co w jasny i promienny dzień 
Zmieniła duszy noc
 

 

 

Autor artykułu: wejdź na wpis i zobacz NIESPODZIANKĘ !!!

Dodane przez: Administrator | Opublikowano: 2012-12-05 | Kategoria: Zespół Jordan

Wyświetleń: 2162


Dodaj komentarz